#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Výzvy k podání nabídek

Stránka

Výzva k předložení nabídek na dodávku dřevních pelet

Výzva k předložení nabídek na dodávku dřevních pelet pro teplárnu Perč Žatecké teplárenské, a.s.

1. 6. 2020 Zobrazit více

Výzva k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu akce" Dodávka a realizace horkovodních přípojek v ul. Husova 43801 Žatec"

Výzva k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu akce" Dodávka a realizace horkovodních přípojek v ul. Husova 43801 Žatec"

22. 4. 2020 Zobrazit více

Výzva na dodávku dřevní štěpky pro rok 2020.

Poptávka zadávána ve zjednodušeném podlimitním dle dle interního předpisu zadavatele.

14. 11. 2019 Zobrazit více

Výzva k předložení nabídek na dodávku elektrické energie a sdružených služeb

Výzva k předložení nabídek na dodávku elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny pro Žateckou teplárenskou, a.s.

5. 9. 2019 Zobrazit více

Výzva k předložení nabídek na dodání dřevní štěpky.

Výzva k předložení nabídek na dodávku dřevní štěpky pro teplárnu Perč Žatecké teplárenské, a.s. nepodléhající zákonu č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách (dle §159, zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění).

5. 9. 2019 Zobrazit více

V Ý Z V A k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na Zajištění komplexní administraci dotačních projektů a veřejných zakázek.

Zajištění komplexní administrace dotačního projektu včetně zpracování podnikatelského záměru žádosti a následného monitoringu na Výzvu III programu podpory Úspory energie v SZT vyhlášenou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a zpracování a řízení veřejných zakázek na jednotlivé projekty.

9. 1. 2019 Zobrazit více

V Ý Z V A k předložení nabídky v poptávkovém řízení na zpracování Energetických posudků.

V Ý Z V A
k předložení nabídky v poptávkovém řízení
na zpracování Energetických posudků jako příloh k žádostem o podporu v rámci Výzvy III programu podpory Úspory energie v SZT vyhlášenou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

22. 12. 2018 Zobrazit více

Výzva k předložení nabídek na dodání dřevní štěpky.

Výzva k předložení nabídek na dodání dřevní štěpky.Výzva k předložení nabídek na dodávku dřevní štěpky pro teplárnu Perč Žatecké teplárenské, a.s. nepodléhající zákonu č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách (dle §159, zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění).

5. 11. 2018 Zobrazit více

Veřejná zakázka

„Energetická optimalizace města Žatce“ - Ekologizace sekundárních rozvodů tepla VS-F, H1.

          Předmětem tohoto výběrového řízení je kompletní dodávka technologie a stavebních prací spojených s rekonstrukcí sekundárních rozvodů tepla v lokalitách VS-F, H1 a to včetně projektu, montáže Technologického zařízení a jeho uvedení do provozu, přičemž výměna spočívá v nahrazení 4 trubkového teplovodního systému na dvoutrubkový horkovodní s tím, že v koncových objektech budou umístěny kompaktní předávací stanice dle projektové dokumentace. Dílo bude provedeno jako kompletní dodávka technologické a stavební části formou dodávky „na klíč“.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/energeticka-optimalizace-mesta-zatce-ekologizace-sekundarnich-rozvodu-tepla-vs-f-h1


15. 3. 2018 Zobrazit méně

Veřejná zakázka

„Energetická optimalizace města Žatce“ - Ekologizace sekundárních rozvodů tepla VS-3

13. 3. 2018 Zobrazit více

Stránka