#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Odpovědi na časté dotazy.
 

Jak se dozvím, že nepoteče teplá voda nebo bude přerušena dodávka tepla?
Žatecká teplárenská, a. s., své odběratele o havárii, nebo poruše informuje několika způsoby. Informace o poruchách a haváriích jsou zveřejňované na internetových stránkách společnosti (www.ztas.cz). Veřejnost je o tom zpravena také prostřednictvím informačních kanálů města Žatec nebo díky regionálním médiím. 
Stejnými způsoby jsou také oznamovány plánované odstávky. K informování občanům v tomto případě slouží také letáky, umisťované ve vchodech dotčených domů.
V případě, že lidé neví, proč nemají teplo či teplou vodu, mohou také zavolat na Havarijní linku – telefonní číslo 603 205 359.
Pokud Žatecká teplárenská, a. s., neinformuje o přerušení dodávky tepla či teplé vody, pak k závadě nedošlo její vinou. V tom případě je pro odstranění poruchy nutné se obrátit na pronajímatele nebo správce domu.


Kdy začíná a končí topná sezóna?
Proč se někdy topí, i když je venku teplo? Nebo se naopak netopí, přestože se ochladilo?
Začátek a konec topné sezóny stanoví vyhláška č. 194/2007 Sb. Topné období začíná 1. září a končí následující rok 31. května. V tomto období se zahájí dodávka tepla, pokud průměrné venkovní teploty klesnou v průměru pod 13°C.  I v tomto období může dojít k přerušení dodávky tepla, jestliže řídicí elektronika zjistí, že venkovní teplota je vyšší než 20°C. 


Kde a v jakých termínech budou v Žatci odstávky teplé vody?
Pokud se má dělat odstávka kvůli nezbytné údržbě, jde o plánovanou činnost, o které naše odběratele informujeme minimálně 10 dní dopředu – plakáty na domech nebo na webových stránkách Žatecké teplárenské, a. s. 
Dříve každoroční odstávky, které trvaly třeba 1 až 2 týdny už ale Žatecká teplárenská, a. s., v posledních letech vůbec neprovádí. Většina potřebných prací na rozvodech nebo technickém zařízení pro výrobu či dodávku teplé vody už se provádí převážně za provozu. Odběratelé často takovou činnost ani nezaznamenají, nebo na ně má minimální dopad, například krátkodobým snížením teploty dodávané vody.
Potřebná údržba, opravy či revize se ale provádějí stále, i když to odběratelé nezaznamenají. Jsou nutné k tomu, aby po většinu roky byly dodávky tepla a teplé vody bezproblémové.


Kolik stupňů má mít teplá voda?
Teplá voda musí být po celý rok dodávána tak, aby u odběratelů tekla v teplotě 45°C až 60°C, a to minimálně v době od 6 do 22 hodin. Krátkodobý pokles teploty je možný v odběrné špičce. Tato pravidla stanovuje vyhláška č. 194/2007 Sb.

Jaké jsou výhody centrálního zásobování teplem?
Centrální zásobování teplem je výhodné pro svou jednoduchost a pohodlnost vytápění. Odběratelé nemusejí řešit, čím budou topit, jaký si pořídit kotel, jak pečovat o jeho údržbu a revize. Navíc je ekonomicky nejvýhodnější, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.


Co mám dělat, když se chci připojit k centrálnímu zásobování teplem?
V případě zájmu o dodávky tepla a teplé vody od Žatecké teplárenské, a. s., stačí zavolat na telefonní číslo 412 375 402. Odpovědný pracovník vám podá základní informace, zodpoví na vaše dotazy.  Zajistíme také posouzení stavu vašeho objektu, abychom zjistili, zda je možné napojení budovy bez problémů nebo jaké úpravy jsou pro připojení naši soustavy potřebné.